Akcept Polska - nasza oferta

W oparciu o długoletnie doświadczenie realizujemy projekty budowlane w zakresie:

  • kubaturowych obiektów budowlanych w budownictwie przemysłowym,
  • robót ziemnych: wykopów obiektowych, liniowych, niwelacji terenu, formowania i wykonywanie wałów ziemnych i rowów melioracyjnych,
  • instalacji sanitarnych i technologicznych,
  • uzbrojenia terenu,
  • usług w zakresie ochrony środowiska,
  • instalacji przemysłowych energetycznych i ciepłowniczych.

Współpraca z nami gwarantuje terminową realizację inwestycji i najwyższą jakość wykonanych prac.

obrazek 1 obrazek 2